FTL-Raumjäger, RIFT Jäger (z.B. Nebuchanedzar, Hannibal)